Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Steglits

Cardueliscarduelis

Foto : Per-Arne Storsveen

Finns sparsamt i de södra delarna av landet.

Föda består av insekter bl.a. bladlöss som ungarna matas med och frön, gärna från tistlar och andra högväxande örter.

Typiska kännetecken, 14 cm. Lätt att känna igen. Rött närmast näbben, gula vingband och vit vid stjärtroten.

Sången består av olika variationer av det mjuka flyktlätet ”tickelitt”. Locklätet ett strävt ”giiz”.

Väljer sin boplats i parker, lundar och trädgårdar eller andra liknande

öppna platser.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use