Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Gräsand (Anas platyrhynchos)

Foton:Leif Augustsson

Gräsanden är den vanligaste av simänderna och den som alla känner igen. Äter vattenväxter, vatteninsekter och frön på våra åkrar.

Men vi matar dem med brödskalkar. ?

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use