Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Rödhake

(Erithacus rubecula)

Foto : Per-Arne Storsveen

Rödhaken är huvudsakligen en insektsätare som tar både larver och fullvuxna insekter, men som vintertid även utökar sin kost med bär och dylikt. Den förekommer främst i olika typer av barr- och blandskog men uppträder även i parker och trädgårdar. Den håller gärna till i buskage men uppträder även mycket orädd hoppande på marken framför människor och djur för att fånga uppskrämda insekter.

Rödhake, ungfågel skiljer sig märkbart från den vuxna fågelns färger.

 

 

Foto: Leif Augustsson

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use