Forsärla

(Motacilla ceneria)

Foto:Per-Arne Storsveen

Forsärlan är en sällsynt gäst som häckar nära vatten och livnär sig på insekter.

Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use