Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Storskrake - bilder från Lindomeån vid Persgärde

Häckar i april-juni. I strandhålor eller ihåliga träd

Hane

Hona

Mergus merganser - Upptill 63 cm Foto Leif Augustsson

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use