Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Häckar i bebyggda områden med närhet till stora fält/gräsytor där maten hämtas.

Kommer till Sverige i feb-mars och flyttar igen i jul-okt.

Foto: Leif Augustsson

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use

Stare

(Sturnus vulgaris)