Talltita

(Parus montanus)

Foto:Leif Augustsson

Talltitan är vanligt förekommande i hela landet vanligtvis i barrskog där den äter insekter och spindlar men vintertid kan den besöka våra matplatser för att få i sig lite frön.

Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use