1968-2019

 

51 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

 

 

Besiktning och utvecklingsförslag

Fallsandsfältet bör befrias från ogräs och markeras tydligare

 

Gungorna

Plastskydd på kedjorna sönder. Bör bytas ut. (Kedjorna eller gungorna)

Ena gunga bör sänkas.

Ställningen behålles. Bör bättringsmålas.

 

Gunghästsen och gungmotorcykeln

Nyligen utbytta. Toppen, mycket uppskattade.

 

Båten

Populär klätterleksak.

Vi bör byta ut förslitna träplattor på båten tills alternativ klätterleksak finns installerad på fallsandsfältet. Den bör kunna hålla ett tag till. En sådan båt är ovanlig på en lekplats och lockar till klättring i masten. ”- Titta så högt upp jag är!!!”

 

Rutschkanor

Den nya bör flyttas och ge plats för ett multilekredskap i fallsandsfältet . Två rutschkanor, som nu, i olika storlekar kan behövas.

Multiredskapet – när vi hittar ett lämpligt sådant – kan delvis täcka in både båten och lekstugan.

 

Jeepen

Populärt lekredskap som behöver ny gummibeläggning på störtbågen av järn.

 

Sandlådan

Den nya sargen är utmärkt. Bör kompletteras med runda plastsäten i varje hörn för att minska olycksrisken av vassa hörn. Sandlådan kan kompletteras med ett ”bakbord för sandkakor”. Ett äldre sådant finns och kan rustas upp. Det minskar att sanden hamnar i båten.

 

Lekstugan

Är sliten och behöver både reparation och färg. Tveksam som lekredskap på en gemensam lekplats. Används inte ofta. Mest som gömställe vid kuragömma och att klättra på och tömma sand i. En ”lek-kiosk” kanske användes mer. Plats finns också för picknickbordet och soffa i stället. Kanske på en gräsmatta. Ogräsbekämpning här är onödigt och bör läggas på övriga markytor i stället.

 

Sofforna

Bör slipas och målas. Och kanske flyttas.

 

Staket

Träimpregnerat material. Målning kan ifrågasättas.

 

EKONOMI

På årsmötet godkändes en nyinvestering på 150.000,-

Till detta tillkom beslut om gungredskap 18.500

 

Med frakt kostade gungredskapen 20.000

 

Återstår 148.500

 

Förbättrad belysning finns med som investering på belysningssidan.

 

 

FORTSATT FÖRBÄTTRINGSARBETE

Förutom att byta ut det trasiga och slitna, så föreslår vi en satsning på lekredskap sammanbyggda i grupp på fallsandsytan. Den nya gungan flyttas, den gamla tas bort och redskap där barnen kan klättra, hänga och balansera på ett säkert sätt byggs upp.

Vi tre i lekplatsgruppen fortsätter att planera detta arbete och räknar med att det ska vara klart till höstens arbetsdag. Utbudet är både stort och variationsrikt.

 

 

UTÖKAD LEKPLATSGRUPP

Vi är många på Persgärde som har barn eller barnbarn som kommer utnyttja denna lekplats de kommande åren. Hör av er alla ni som har idéer till vad vi kan göra. Vi behöver också hjälp av många för att praktiskt genomföra jobbet. Åtminstone de delar som vi bedömer att vi klarar av att göra. Gräva, snickra och måla är många duktiga på.

 

Hör av er till Therése på nr 39, Sara på nr 37 eller Bengt på nr 19!

 

Varma sommarhälsningar!

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use