Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Björktrast

(Turdus pilaris) Foto:Per-Arne Storsveen

 

Den häckar i olika slags skogsmark och livnär sig i huvudsak av daggmask.

Foto.Leif Augustsson

Björktrastbo med 5 ungar våren 2018 filmat av Leif Augustsson

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use