Parus major - vilket betyder, större mes.

Typiska kännetecken, 14-15 cm.

Den största av de europeiska mesarna. Har svart huvud med vit

kindfläck och svart mittband längs den gula undersidan. Det svarta

bandet är bredare hos hanen, framförallt på buken. Ryggen

är olivgrön, medan stjärt och vingar är blåaktiga.

Näbben är ganska grov.

Talgoxe

Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use