1968-2017

 

49 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

Vill du påverka besluten inom området så kan du under pågående arbetsår kontakta styrelsen.

Vill du påverka styrelsens sammansättning så kontaktar du valberedningen.

Dina synpunkter behövs.

 

 

Persgärde är ett trevligt och lugnt område med nära till allt centralt i orten Lindome, norra Halland,numera tillhörande Mölndals kommun i Västra Götalands län.

Miljöstationen där sorterar vi och det funkar bra för det mesta. Fortfarande läggs konservburkar i röda lådorna. Lägg metall som konservburkar i metallkärlet, det svartgråa till höger om matåtervinningskärlen.

 

Sortering måste även ske på det vi slänger vid ån. Komposterbart i komposten. Brännbart trädgårdsavfall, kvistar m.m. i brännhögen(ej jordtorvor, julgranar eller miljöfarligt typ tryckimpregnerat). Jordtorvor kan med fördel läggas i de håligheter som finns för att jämna ut marken.

Styrelsen låter meddela att det finns en byggnadsställning i området nu.

 

Denna får användas med försiktighet och på rätt sätt-

stödjeben ska vara utfällda så inte ställningen kan välta. LÅS hjulen innan ni klättrar i ställningen,

Vi vill inte ha några personskador i samband med detta.

 

Är ni osäkra så rådfråga grannar eller styrelsen innan ni påbörjar klättringen

 

Styrelsen har lagt ut ny information på sidan Styrelsen informerar

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use