1968-2017

 

49 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

Vill du påverka besluten inom området så kan du under pågående arbetsår kontakta styrelsen.

Vill du påverka styrelsens sammansättning så kontaktar du valberedningen.

Dina synpunkter behövs.

 

 

Persgärde är ett trevligt och lugnt område med nära till allt centralt i orten Lindome, norra Halland,numera tillhörande Mölndals kommun i Västra Götalands län.

Miljöstationen där sorterar vi och det funkar bra för det mesta. Fortfarande läggs konservburkar i röda lådorna. Lägg metall som konservburkar i metallkärlet, det svartgråa till höger om matåtervinningskärlen.

 

Sortering måste även ske på det vi slänger vid ån. Komposterbart i komposten. Brännbart trädgårdsavfall, kvistar m.m. i brännhögen(ej jordtorvor, julgranar eller miljöfarligt typ tryckimpregnerat). Jordtorvor kan med fördel läggas i de håligheter som finns för att jämna ut marken.

Hej alla på Persgärde!

 

 

Ett stort tack till alla som var med under arbetsdagen och till er som utförde arbete före eller efter arbetsdagen! Vi fick utfört de flesta arbetsuppgifter som var planerade. Det som är kvar får vi vänta med till vårens arbetsdag.

 

Nedan följer lite information från styrelsen:

 

Vi skulle vilja be boende i området att klippa de buskar och häckar som växer från trädgårdar ut mot våra gångbanor etc. så att vi håller dessa fria och lätta att passera. På vissa ställen växer det ut väldigt mycket och skymmer/hindrar .

 

 

Snart närmar sig Persgärdes 50-årsjubileum och vi skulle gärna vilja få med mer medlemmar i arrangemangsgruppen inför firandet nästa år. Är man intresserad så kan man höra av sig till Susanne Öst (PG 12). Kul om vi kunde få till en grupp med lite blandade åldrar.

 

Vi vill gärna påminna om att det är dags att börja fundera på motioner inför årsmötet (2018).

 

 

Styrelsen önskar en fortsatt trevlig höst!

 

 

Bästa hälsningar Styrelsen för Persgärdes samfällighetsförening

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use