Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

I Sverige är den en häckande flytt- och stannfågel.

Häckar i barrskogsdungar, i lövkratt i öppet terräng

Den är rörlig och rastlös. Den kan uppträda i större talrika flockar (ivasionsår) men stannar sällan länge.

 

Gråsiska

(Carduelis flammea)

Foto:Per-Arne Storsveen

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use