Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Foto:

Per-Arne Storsveen

Är en flyttfågel, kortflyttare, men kan också övervintra.Häckar längs kusten, vid större sjöar och floder, företrädesvis i öppen terräng.Hittar sin föda på grunt vatten, strandängar och åkrar.Boet kan vara i en jordhåla, trädhålor (något ovanligare) och under byggnader.

Ses sällan på Persgärde men kan för den uppmärksamme ses överflygande.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use

Gravand

(Tadorna tadorna)