Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Kaja (Corvus monedula)

Foto:Per-Arne Storsveen

Foto:Leif Augustsson

Kajan är en kråkfågel som är vanlig i hela landet men främst i de sydligaste delarna. Till skillnad från andra kråkfåglar har kajan vita ögon.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use