Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Domherre (Pyrrhula pyrrhula)

Foto.Per-Arne Storsveen

Domherren, en fink som lever främst i barrskog , gärna i granplanteringar, men också i gles blandskog. Födan består främst av frön och knoppar. Tyvärr syns den alltmer sällan vid våra fågelbord.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use