Trädpiplärka

(Anthus trivialis) Foto:Leif Augustsson

En av våra vanligaste skogslevande fåglar. Fångar insekter oftast på marken.

Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use