Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Knipa (Bucephala clangula)

Knipan häckar vid vattendrag (Lindomeån), sjöar och våtmarker. Äter småfisk, snäckor, kräftdjur, insekter och växter.

Foto

Leif Augustsson

 

 

 

 

hona

Foto:

Per-Arne Storsveen

 

 

 

hane

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use