Större hackspett

(Dendrocopos major)

Foto: Per-Arne Storsveen

Större hackspett lever främst i löv- och blandskog, ibland även barrskog över hela landet. Födan består av skalbaggar, myror, bladlöss och andra insekter, samt bär som till exempel blåbär och lingon - vintertid främst frön i gran- och tallkottar.

Foto:Leif Augustsson

Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use