Skata

Picapica - Foto Per-Arne Storsveen.

Typiska kännetecken, 46 cm, varav stjärten 25 cm. Svartvit

fjäderdräkt och lång, grönskimrande stjärt. De

svarta fjäderpartierna är metallglänsande i flera färger.

Hanen och honan lika.

Skatan finns i hela landet med undantag för den norra delen av

fjällkedjan.

Skatan äter insekter, daggmask, sniglar, bär men även ägg och

fågelungar.

Lätet beskrivs som en låg kvittrande sång,

men även ett hest skrattande läte.

Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Förekommer allmänt från Skåne till Lycksele lappmark och

mellersta Norrbotten, ofta starkt knuten till mänsklig bebyggelse. Den

häckar även i skärgårdsmijö,

men saknas helt i Östersjöns mellan- och ytterskägårdar.

Boet börjar byggas tidigt på vintern och består av pinnar,

kvistar, lera, gräs, fjädrar m.m, som med

jämna mellanrum byggs på och med tiden kan bli meterhögt.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use