Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018


    50 År

Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


Sidensvans

Foto: Per-Arne Storsveen

Bombycillagarrulus - vilket betyder, silkesfärgad som sladdrar.

Typiska kännetecken, 18 cm. Lätt att känna igen med sin tofs på

huvudet och sin brungråa dräkt. Gul teckning på vingarna och gul stjärtspets.

På avstånd kan en flock flygande sidensvansar påminna mycket om

flygande starar, men ofta ser man bara sidensvansarna på vintern

när alla starar bör ha flyttat söderut. Dessutom kan man

ganska lätt skilja dem åt på lätet.

En typisk norrländsk fågel som helst häckar i norra Norrlands skogsland.

Under häckningstiden lever den till stor del av insekter, framför allt

myggor och bäcksländor. Under resten av året är den en

utpräglad bär och fruktätare, speciellt då koncentrerad på rönnbär.

Ett dallrande metalliskt ”sirrrr”. Ofta hör man detta från flockar, varvid ljudstyrkan varierar.

Boet som består i huvudsak av lavar och mossa, placeras två till fyra

meter upp i en gran eller tall. Invändigt fodras boet med hår, dun

och fjädrar.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use