Stadsduva

Foto:Per-Arne Storsveen

.

Stadsduvan härstammar från Klippduvan (Columba livia). Arten inkluderar den domesticerade tamduvan (Columba livia domest.), och förrymda bestånd av tamduvor har givit upphov till stadsduvan. Dessa tre typer kan häcka med varandra om de skulle befinna sig i samma häckningsområde.

 

Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use