Blåmes

Cyanistes caeruleus Foto:Per-Arne Storsveen

Blåmesen är en tätting som är vanlig i hela Europa. Trivs i löv och blandskog där den äter i första hand insekter och spindlar. Häckar i hål i träd och gärna i holkar.

Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use