Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Gärdsmyg

(Troglodytes troglodytes) Foto.Per-Arne Storsveen

En tätting som är relativt vanlig men sällan syns men hörs prassla i häckar och rabbatter.

Har lokalt kallats Tomas i busken. Äter företrädevis spindlar och insekter.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use