Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

En hackspettsart som förekommer i större delen av Europa som Persgärde ju tillhör.

Fångar i huvudsak sin föda på marken- myror är en delikatess.

Gröngöling

(Picus viridis) Foto:Per-Arne Storsveen

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use