Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Pilfink (Passer montanus)

Foto:Per-Arne Storsveen

Pilfinken är av släktet sparvar och lever nästan uteslutande av frön av olika slag. Den tar dock en del insekter då främst till att mata ungarna med.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use