1968-2020


    52 År

Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun


Söndag 15/3 kl.18:30 2020 i Johannes kyrkan är framskjutet p.g.a.den uppkomna situationen med smittorisk. Styrelsen återkommer med ny datum.


Många viktiga punkter o ta upp så planera in denna söndagkvällen. Vi i styrelsen uppskattar att ni kommer men då vid ett senare tillfälle som meddelas.


StyrelsenPersgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use