Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

1968-2021


    53 År

Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


Till styrelsen för Pergärde Samfällighet inför årsmötet 2015.

Detta är några år sen men fortfarande aktuellt.


Önskemål om att ta upp fråga under avsnittet ”Övriga frågor” på årsmötet 2015.Behandling av motioner


Jag föreslår årsmötet att fatta beslut om hur vi i framtiden skall behandla motioner som kommer upp på våra årsmöten.


Min långa och krångliga kommentar:

Vi har ganska ofta på våra årsmöten hamnat i en situation där behandlingen av motioner lämnar själva motionen. Det brukar resultera i att under våra diskussioner kommer ”Andersson” att föreslå en ändring eller annan lydelse på motionen. Detta övergår till att ”Pettersson” föreslår en något annorlunda version av tanken bakom motionen. Ibland kommer även ”Lundström” att föreslå något som nu ligger ganska långt bort från den motion som årsmötet skall behandla. Så småningom hamnar vi i en situation där vi gör en omröstning om motionen kontra Andersons förslag kontra Pettersons förslag kontra Lundströms förslag.


Det är ju i och för sig bra att vi diskuterar och vrider och vänder på frågor. Men det blir ett problem för den närvarande medlem som fått en fullmakt från en granne att rösta för eller emot en motion. Vi har ibland kommit så långt från motionen att de under mötet uppkomna frågorna är okända för den medlem som inte är närvarande men lämnat en fullmakt till sin granne. Den närvarande fullmaktsmottagaren skulle behöva få en paus i mötet och gå och ringa sin granne för att meddela denne om förslagen som kommit upp under mötet och därefter få direktiv om hur hon/han skall rösta. De medlemmar som inte kan vara med på årsmötet, eller valt att stanna hemma, har ingen aning om vilka konkreta frågor årsmötet beslutar om under kvällen.

Andersson`s och Petterson`s och Lundström`s förslag finns inte med på den kallelse som alla medlemmar fått. Frågorna finns ej heller med på den utsända dagordningen. Detta gör att vi faktiskt inte får besluta om dessa frågor på årsmötet. Det finns en Hovrättsdom på detta:

 

”Ett stämmobeslut i ett ärende som inte angetts i kallelsen har ansetts ogiltigt i Hovrätten, rättsfall RH 1995:17. Där skriver domstolen så här: I 47 § 2 st lagen om förvaltning av samfälligheter föreskrivs, att i kallelse till föreningsstämma skall anges vilka ärenden som skall behandlas vid stämman.”


Jag föreslår att vi i framtiden behandlar inkomna motioner och därefter antar eller avslår motionen. Eftersom Andersson och Pettersson och Lundström inte inkommit med motion eller begärt att frågan skall finnas med under ”övriga frågor” kan vi tyvärr inte besluta efter deras förslag. De får återkomma nästa årsmöte eller begära ett extra årsmöte.


Hans Svensson

Persgärde 15


Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use