Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

1968-2021


    53 År

Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


Med reservation för ev gällande pandemiregler kommer 2021 års stämma hållas
23 mars klockan 18:30 i Johanneskyrkan. 


Motioner från 2020 ligger kvar tills årsmötet 2021. Ev nya motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2021-01-31.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use