1968-2020


    52 År

Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

Persgärde är ett trevligt och lugnt område med nära till allt centralt i orten Lindome, norra Halland, numera tillhörande Mölndals kommun i Västra Götaland.

Årsmötet framskjutet p.g.a. den virussituation som råder i landet för tillfället.
Styrelsen återkommer med nytt datum
.


Vill du påverka besluten inom området så kan du under pågående arbetsår kontakta styrelsen.

Vill du påverka styrelsens sammansättning så kontaktar du valberedningen.

Dina synpunkter behövs.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use