1968-2020


    52 År

Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

Persgärde är ett trevligt och lugnt område med nära till allt centralt i orten Lindome, norra Halland, numera tillhörande Mölndals kommun i Västra Götaland.

Årsmötet framskjutet p.g.a. den virussituation som råder i landet för tillfället.
Styrelsen återkommer med nytt datum.


Vi har en arbetsdag inplanerad på lördag 18/4


Och vi följer utvecklingen om Corona o hanterar arbetsdagen efter det. Mer info kommer nästa vecka.
De som känner att de vill kan och orkar är välkomna.

Styrelsen passar också på att önska alla GLAD PÅSK  
VAR RÄDDA OM ER 
Styrelsen/ SusanneVill du påverka besluten inom området så kan du under pågående arbetsår kontakta styrelsen.

Vill du påverka styrelsens sammansättning så kontaktar du valberedningen.

Dina synpunkter behövs.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use