1968-2020


    52 År

Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

Funktion

Namn

e-post

Fakturaadress till föreningen

Persgärde Samfällighetsförening

Persgärde 48 B

437 33  Lindome

styrelsen@persgarde.se


10-längan

Ordförande

Susanne Öst

(PG 12)

ledamot10@persgarde.se

ordf@persgarde.se

20-längan

Peter Bergstrand

(PG 25)

ledamot20@persgarde.se

30-längan

Kassör

Rein Jalakas

(PG 33)

ledamot30@persgarde.se

kasor@persgarde.se

40-längan

Ludvig Carlsson

(PG 43)

ledamot40@persgarde.se


50-längan

Sekreterare

Henrik Sanderholm

(PG 52)

ledamot50@persgarde.se
Maskinskötare 1

Leif Lundin

(PG 48)

pg48@persgarde.se

Maskinskötare 2

Karl-Olof Lindbäck

(PG 26)

pg34@persgarde.se

Repr i Ekonom föreningen 1

Johannes Grahn

(PG 37)

pg37@persgarde.se

Repr i Ekonom föreningen 2

Åke Andersson

(PG 30)

pg30@persgarde.se
Webmaster

Leif Augustsson

(PG 23)

webmaster@persgarde.se
Vill du påverka besluten inom området så kan du under pågående arbetsår kontakta styrelsen.

Vill du påverka styrelsens sammansättning så kontaktar du valberedningen.

Dina synpunkter behövs.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use