Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

1968-2021


    53 År

Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.seMedlemsavgifter


Under årsstämman fastslås normalt avgiften fram till kvartal 1 nästkommande år(betalas i februari) -


sen fattas nytt beslut framåt i tiden på årsmöte i mars.På 2020 års stämma fastslogs följande debitering  • Kvartal 1 betalades senast i februari enligt föregående års beslut. 2500:-
  • Kvartal 2 betalas senast i maj enligt innevarande års beslut. 2500:-
  • Kvartal 3 betalas senast i augusti innevarande års beslut. 2500:-
  • Kvartal 4 betalas senast i november enligt innevarande års beslut. 2500:-
  • Kvartal 1 2021 betalas senast februari 2021 enligt årsmötets beslut.  2500:-


Nytt beslut om kommande avgifter fattas på årsmöte i samband med budgetfrågan i mars 2021.
Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use