Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

1968-2021


    53 År

Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


Några viktiga uppgifter från stadgarna.


 


Föreningen förvaltar:

  • Anläggning enligt anläggningsbeslut 1992-08-24 (Dnr 22/91).
  • Samfällighetens och föreningens tillgångar.


Styrelsen ska:

  • Föra redovisning över räkenskaper.
  • Föra förteckning över ägara/medlemmar.
  • Årligen avge förvaltningsberättelse över verksamhet och ekonomi.
  • I övrigt skall styrelsen fullgöra vad lagen föreskriver om styrlsens handhavande av föreningens angelägenheter.


Kallelser:

  • Till styrelsemöte skall ske 7 dagar innan mötet. Genom skriftligt meddelande (papper eller e-post).
  • Till årsmöte skall ske 21 dagar för mötet. Genom skriftligt meddelande (papper).


Motioner: Motioner skall vara inlämnade under januari månad.Kommentarer till stadgarna: Kommentar till ”Föreningen förvaltar”. Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose (18§ SFL).Detta utdrag ur stadgarna. Givetvis är det stadgarna i sin helhet tillsammans med anläggningsbeslutet som gäller.


Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use