Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


Talltita

(Parus montanus)

Foto:Leif Augustsson

Talltitan är vanligt förekommande i hela landet vanligtvis i barrskog där den äter insekter och spindlar men vintertid kan den besöka våra matplatser för att få i sig lite frön.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use

1968-2018


    50 År

Välkomna till Persgärde/Mölndal