Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


I Sverige är den en häckande flytt- och stannfågel.

Häckar i barrskogsdungar, i lövkratt i öppet terräng

Den är rörlig och rastlös. Den kan uppträda i större talrika flockar (ivasionsår) men stannar sällan länge.


Gråsiska

(Carduelis flammea)

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use

1968-2018


    50 År

Foto:Per-Arne Storsveen

Välkomna till Persgärde/Mölndal