Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


En hackspettsart som förekommer i större delen av Europa som Persgärde ju tillhör.

Fångar i huvudsak sin föda på marken- myror är en delikatess.

Gröngöling

(Picus viridis) Foto:Per-Arne Storsveen

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use

1968-2018


    50 År

Välkomna till Persgärde/Mölndal