Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


Steglits

Cardueliscarduelis

Foto : Per-Arne Storsveen

Finns sparsamt i de södra delarna av landet.

Föda består av insekter bl.a. bladlöss som ungarna matas med och frön, gärna från tistlar och andra högväxande örter.

Väljer sin boplats i parker, lundar och trädgårdar eller andra liknande

öppna platser.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use

1968-2018


    50 År

Typiska kännetecken, 14 cm. Lätt att känna igen. Rött närmast näbben, gula vingband och vit vid stjärtroten.

Sången består av olika variationer av det mjuka flyktlätet ”tickelitt”. Locklätet ett strävt ”giiz”.

Välkomna till Persgärde/Mölndal