Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


Skata

Picapica - Foto Per-Arne Storsveen.

Typiska kännetecken, 46 cm, varav stjärten 25 cm. Svartvit

  fjäderdräkt och lång, grönskimrande stjärt. De

  svarta fjäderpartierna är metallglänsande i flera färger.

  Hanen och honan lika.

Skatan finns i hela landet med undantag för den norra delen av

fjällkedjan.

Skatan äter insekter, daggmask, sniglar, bär men även ägg och

  fågelungar.

Lätet beskrivs som en låg kvittrande sång,

  men även ett hest skrattande läte.

  Förekommer allmänt från Skåne till Lycksele lappmark och

  mellersta Norrbotten, ofta starkt knuten till mänsklig bebyggelse. Den

  häckar även i skärgårdsmijö,

  men saknas helt i Östersjöns mellan- och ytterskägårdar.

  Boet börjar byggas tidigt på vintern och består av pinnar,

  kvistar, lera, gräs, fjädrar m.m, som med

  jämna mellanrum byggs på och med tiden kan bli meterhögt.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use

1968-2018


    50 År

Välkomna till Persgärde/Mölndal