Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

1968-2021


    53 År

Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se
  • Hantering av utbetalningar för material till renovering och underhåll

Utbetalningar för material till renovering och underhåll som den enskilde anser att Persgärde Samfällighetsförening ska ersätta, ska hanteras på följande sätt.


 


Åtgärden ska anmälas till styrelsen före arbetet påbörjas. Ärendet ska tas upp och godkännas på ett protokollfört styrelsemöte. Det krävs att ett flertal av ledamöterna godkänner ärendet.


Först därefter kan inköp av material göras eller arbete påbörjas.


Styrelsen samordnar inköp av material om det är fler medlemmar som ska utföra samma sak.


 


Om arbetet ska utföras av ett företag, ska företaget ha F-skattsedel. Arbete som är utfört av föreningens medlemmar ersätts inte.


 


Utbetalning ska endast ske mot kvitto från försäljningsstället.


 


Beträffande färg för att måla utvändiga väggar, fråga styrelsen efter färg. Om det inte finns, ska styrelsen beställa detta från inköpsställe vi har avtal med.


Här presenterar styrelsen olika sidor med Hur man ska agera vid olika situationer.

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use