Välkomna till Persgärde/Mölndal

1968-2018


    50 År

Vill du kontakta på e-post


Styrelsen:styrelsen@persgarde.se


Valberedningen:valberedning@persgarde.se


Webmastern:webmaster@persgarde.se


Strömstare

Cinclus cinclus

Häckar vid vattendrag med lågt strömt vatten. Livnär sig på insekter som den dyker efter. Simmar med vingarnas hjälp under vattnet. Strömstaren är den enda tätting som kan simma.


Sedd vid Lindomeån nära bron vid gamla brandstation.

Foto: Per-Arne Storsveen

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use