1968-2019

 

51 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

Här presenterar styrelsen olika sidor med Hur man ska agera vid olika situationer.

 

 

Persgärde information… vad som är på gång….

 

Lekplatsen (södra)

•Arbete kommer att påbörjas under v. 23 onsdag som det ser ut nu

•Nya redskap, klätterställning, nya gungor, står redan på parkeringen och väntar på montering samt renovering av bil, arbetet kommer att utföras av firman ”Make Entreprenad”

•Firman behöver utrymme på parkeringen (2-3 platser) i hörnet närmast lekplatsen för att kunna backa till med lastbil, tippa och lyfta in Ny Fallsand etc.. Lämna dessa platser fria under denna tid.

•Bengt pg 19 och Kjell pg 18, är kontaktpersoner med firman.. och kan svara på ytterligare frågor….

•Alla boende på Persgärde uppmanas plocka hem ”sina” lösa leksaker innan, samt att hålla barn på annan plats under arbetstiden

•Båten kommer att vridas, men ingår inte i renoveringen. Båten är i behov av en uppfräschning, och om några intresserade och kunniga som kan tänka sig att arbeta med att säkra så att inte något barn skadar sig, Meddela styrelsen direkt eller via Bengt eller Kjell.

 

Målning

•Ställning finns och går bra att låna.

•Under pågående arbete/väntan på tork förvaras ställningen på er egen framsida. Tills nästa hus vill använda ställningen.

•Om ställningen inte används under en tid kan den placeras på Norra lekplatsen.

•Några ha rapporterat att vissa brädor behöver bytas ut, speciellt nedre brädan på flera förråd med ”fjällpanel” med gamla måtten (som inte finns att köpa).

•Det kan finnas behov att byta hel förrådsfasad med gamla typen av brädor. Då kan med fördel gamla friska brädor återanvändas, kontakta din längrepresentant i styrelsen innan arbete påbörjas om fasaden har behov av att byta vissa brädor.

•Påminner igen av vikten av att vara noggrann med tvätt och torktid innan målning enligt tidigare instruktioner, för att få ett hållbart resultat i längden.

 

Garagetaken

•Arbete kommer att påbörjas under v. 24-25.

•Arbetet beräknas ta ca 2 veckor, klart innan semester.

•Anlitad firma är ”Sowino Bygg & Entreprenad AB”, de tar 2 garage i taget.

 

Övrigt

•Miljöhuset, det hamnar plastpåsar i komposten, plast i pappersåtervinningen, Vilket inte är tanken.

Ber samtliga att sortera på ”rätt” sätt,

 

Bästa sommarhälsningar från Styrelsen i Persgärde Samfällighetsförening.

Susanne Öst (ordf) pg 12, Peter Karlsson (sekr) pg 29, Johannes Grahn (kassör) pg 37, Stellan Lundberg (ledamot) pg 44, Claes-Göran Eliasson (ledamot) Pg 55.

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use