1968-2019

 

51 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

Vill du påverka besluten inom området så kan du under pågående arbetsår kontakta styrelsen.

Vill du påverka styrelsens sammansättning så kontaktar du valberedningen.

Dina synpunkter behövs.

Årets arbetsdagar fastslogs på årsmötet 17 mars 2019

 

Våren, 27 april, reservdag 4 maj

 

Hösten, 21 september, reservdag 28 september

 

 

Bästa hälsningar

Styrelsen Persgärde samfällighetsförening

 

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use