1968-2018

 

50 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

Vill du påverka besluten inom området så kan du under pågående arbetsår kontakta styrelsen.

Vill du påverka styrelsens sammansättning så kontaktar du valberedningen.

Dina synpunkter behövs.

Årets arbetsdagar fastslogs på årsmötet 26 mars 2017

 

30 september Tack för en god insats

 

 

 

Bästa hälsningar

Styrelsen Persgärde samfällighetsförening

 

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use