1968-2019

 

51 År

Vill du kontakta på e-post

 

Styrelsen:styrelsen@persgarde.se

 

Valberedningen:valberedning@persgarde.se

 

Webmastern:webmaster@persgarde.se

 

Välkomna till Persgärde/Lindome

i Mölndals kommun

 

 

 

Medlemsavgifter

 

Under årsstämman fastslås normalt avgiften fram till kvartal 1 nästkommande år(betalas i februari) -

 

sen fattas nytt beslut framåt i tiden på årsmöte i mars.

 

 

På 2019 års stämma fastslogs följande debitering

 

 

  • Kvartal 1 betalades senast i februari enligt föregående års beslut. 2250:-
  • Kvartal 2 betalas senast i maj enligt innevarande års beslut. 2500:-
  • Kvartal 3 betalas senast i augusti innevarande års beslut. 2500:-
  • Kvartal 4 betalas senast i november enligt innevarande års beslut. 2500:-
  • Kvartal 1 2020 betalas senast februari 2020 enligt årsmötets beslut. 2500:-

 

Nytt beslut om kommande avgifter fattas på årsmöte i samband med budgetfrågan i mars 2020.

 

 

 

Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use